دومین مسابقه کلوپ

علی دولتی   ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۵

بنام خدا

دومین دوره از مسابقات کلوپ شهرستان فامنین درتاریخ1399/1/27از مبدا دامغان به مسافت۴۸۰کیلومتر هوایی که اقای مهدی حدادی نفراول


ودومین مسابقه ورکورد گیری کبوتران از مبداسبزوار درتاریخ۱۳۹۹/۲/۴به مسافت۸۰۰کیلومتر هوایی که اقای سید مجید موسوی مقام اول را کسب کردند🌹🌹❤


#که تمامی مشخصات به صورت کامل در گواهی پرنده ها درج شده است#